ANGOL

ANGOL:

– ÓVODÁSOK

– ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

– ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-7. OSZTÁLY

– ÁLTALÁNOS 8. OSZTÁLY (PET)

– KÖZÉPISKOLÁSOK

– FELKÉSZÍTÉS az FCE/IELTS VIZSGÁKRA

– EGYETEMISTÁK és FELNŐTTEK CSOPORTJA

ÓVODÁSOK- iskola előtti kor: az órák angol nyelven folynak. Minden fogalom vizuális és auditív eszközökkel szemléltetünk.

A nyelviskolába való beiratkozás alkalmával, minden gyerek megkapja a saját tankönyvét és a hozzájáró CD-t. A többi tananyaghoz fűződő eszközöket mi biztosítjuk.

ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLYAI: az 1. és a 3.-ik osztályba való beiratkozás alkalmával a tanulók megkapják az elkövetkező két évet összefoglaló tankönyvet és a hozzá járó munkafüzetet. Az oktatás angol nyelven folyik. Időről időre mini tesztek által ellenőrizzük az angol szavak tudását és a szöveg értését. A többi tananyaghoz fűződő eszközöket mi biztosítjuk.

ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-7. OSZTÁLYAI: az oktatás angol nyelven folyik. A tanulók angol nyelvtan tudását valamint a szövegértést, rendszerességgel ellenőrizzük tudásfelmérőkl és mini tesztek által. Nagy hansúlyt fektetünk az igeidőkre. Az előrelátott órák mellett (amennyiben a hallgatók ezt igénylik), az óra egyik részét annak szenteljük, hogy felkészítjük a tanulókat az általános iskolában írandó ellenőrzőkre és a dolgozatokra. A tanulók segítséget kérhetnek az előadóktól a házi feladatok kidolgozásában is.

ÁLTALÁNOS ISKOLA 8. OSZTÁLY: a z oktatás angol nyelven folyik. Az előrelátott tananyag egyben a nemzetközileg elismert Cambridge-i PET (B1) vizsgára való felkészítést is magába foglalja. Ezt a vizsgát elismeri az Oktatás és Sport Minisztériuma is.

KÖZÉPISKOLÁSOK: az oktatás folyamata alkalmazkodik a hallgatók meglévő tudásszintjéhez (a hallgatók nyelvismeretét előzőleg felmérjük).

Amennyiben a tanuló a szintfelmérés alkalmával magasabb szintű tudást mutat, felkészítjük a Cambridge-i FCE (B2) vizsgára.

EGYETEMISTÁK és FELNŐTTEK CSOPORTJA: minden jelentkezőnek felmérjük a nyelvtudás szintjét. A kapott eredmények alapján, a hallgatókat szétosszuk kezdő-, közép- és haladó csoportokba, valamint magasabb szintű tudással rendelkező csoportokba, ahol már felkészítjük őket a hivatalosan is elismert vizsgák egyikére. A hangsúlyt a kommunikációra helyezzük, valamint az elsajátított tananyag aktív használatára.